Ekonomi

Riciklimi në krizë të thellë konceptuale

 Nga Enriko Ceko

Riciklimi i mbetjeve urbane, rurale dhe industriale në Shqipëri është në një krizë të thellë konceptuale. Kjo krizë është rezultat i korrupsionit, paaftësisë, keqmanaxhimit dhe injorancës që ka përfshirë pjesën më të madhe të atyre

Lexo më shumë