Ekonomi

Loja e jashtëzakonshme ekonomike e Amerikës

Politika fiskale po rrit kërkesat, edhe pse ekonomia po tejnxehet. Kthehet sërish volatiliteti*. Një periudhë e gjatë qetësie, thuajse në dukje magjike, gjatë së cilës tregu i aksioneve të Amerikës u rrit në mënyrë të qëndrueshme dhe pa asnjë shitje

Lexo më shumë