Ekonomi

Mjetet e transportit të së ardhmes

Ndërkohë që shumë vende kanë korsinë e biçikletave, disa të tjera ende përdorin kafshët për transport, inovatorët propozojnë mjetet e së ardhmes.

1.Taksia lundruese. Në Kanada do të ishte interesante gjatë verës. 

2. Ja që është menduar që nga

Lexo më shumë