Ekonomi

Zhvlerësimi i monedhës evropiane dhe informaliteti

Nga: Zef Preçi

Shkaqet e zhvlerësimit së fundmi të Euros në ekonominë  tonë  kombëtare duhen pare të  lidhura shumë më tepër me zhvillimet e brendshme dhe më pak me ato të  jashtme. Kështu, zhvlërësimi i Euros, lidhet ngushtësisht me ofertën monetare të  madhe në

Lexo më shumë

Informaliteti, qeveria, biznesi dhe konsumatorët

Nga: Zef Preçi

Është interesante të analizohet dinamika e sektorit informal të ekonomisë në raport me politikat fiskale të qeverisë gjatë katër viteve të fundit. Në fakt, qysh në debatet publike përpara zgjedhjeve të përgjithshme të vitit 2013 kur u prezantua ajo

Lexo më shumë