Gjuhë & Letërsi

Gjuha Shqipe për fëmijë: Mësimi 3-Shkronja A

Të dashur prindër, ose kujdestarë të fëmijëve të cilët kenë marrë përsipër mësimin e gjuhës shqipe të fëmijëve, mirësevini në shkollën shqipe online! Kjo është ora e tretë e mësimit të gjuhës sonë të bukur. Uroj të keni kaluar një javë të qetë, me kënaqësi nga ato të voglat, që e përditshmja e këtyre ditëve në këtë normalitet të ri ju ofron. Ashtu siç edhe shpesh e themi apo e mendojmë çdo e keqe e ka një të mirë dhe e mira e këtij normaliteti ndryshe është që të paktën keni mundësi të kaloni më shumë kohë me fëmijët tuaj. Rrjedhimisht është një moment i mirë për të frymëzuar te fëmija juaj pikërisht dëshirën e të mësuarit të gjuhës së të parëve. Uroj që të keni patur mundësinë t’i flisni shqip fëmijës tuaj, sa më shumë të jetë e mundur, në mënyrë që në komunikimet e mëvonshme të vijnë natyrshëm fjalët në gjuhën shqipe.

Në temën e kaluar situata ishte e përqëndruar te shtëpia. Do ishte idealja nëse gjatë javës ju keni përsëritur pikërisht fjalë që kanë lidhje me shtëpinë si: shtëpia, dhoma e gjumit, kuzhina, salloni, pastaj objekte që ndodhen në secilën dhomë. Pyetje që kanë në qendër këto fjalë kyçe si: A mund të më marrësh syzet te dhoma e gjumit, të lutem? (Duke treguar me dorë te vendi ku i mbajmë syzet që ta ketë më të thjeshtë të kuptuarin) Ku është aeroplani? Ku është gota e ujit? etj. Po videon e shkronjave e patë? Si iu duk? Ora e sotme është pikërisht pikërisht për këtë video ku do vazhdojmë të punojmë me shkronjën A.

Tema e sotme titullohet: Punimi i shkronjës Aa (Pyetje që kanë lidhje me videon: “Abetare-Erdhën shkronjat, shkronja A”

Situata e të nxënit: Erdhën shkronjat, shkronja A”

Rezultatet e të nxënit sipas temës mësimore:

  1. Shqipton shkronjën A
  2. Gjen dhe thotë fjalë që fillojnë me shkronjën A ose që mbajnë shkronjën A në trupin e tyre 
  3. Përshkruan figurën/figurat kryesore në një pjesë teatrale
  4. Plotëson sipas figurës shkronjën që mungon
  5. Vizaton figura që përmbajnë shkronjën A 

Fjalët kyçe: aventura, akulli, Alaska, akullore, arançatë, amareta, ajri, arra, arka…

Teknika dhe strategji: Bisedë, vëzhgim, demonstrim, vizatim/emërtim

Burimet e informacionit dhe mjete: kompjuter, fletore, fletë vizatimi, lapsa, ngjyra, 

Lidhje me fusha të tjera: Matematika, Gjeografi, Arte

Përshkrimi

Veprimtari Paraprake (bashkëbisedim)

Fillon me një bisedë rreth pjesës teatrale. Cilët janë personazhet e pjesës teatrale? A e gjetën ata pemën e jetës? Cila fuqi u duhej miqve tanë që të lexojnë librin e madh të jetës?

Veprimet në situatë

Hapi i dytë (demonstrim) Shikohet pjesa e parë e videos

Përshkruhet ëndrra fantastike e Kokos, prindi mban shënim fjalët që nisin me A

Aventurë, anije, Amerikë, Antarktidë, Atlantik…

Mbahet një fletore fjalori ku fëmija shkruan të gjitha fjalët që mësohen nga secila temë dhe diskutohet rreth tyre.

Avion-aeroplane- vizatojmë një avion

Amerikë, Antarktidë, Atlantiku- marrim një hartë dhe tregojmë vendndodhjet e tyre.

Hapi i tretë (demonstrim)

“Kënga e Shkronjës A”

ANIJA QË LUNDRON

AVION QË FLUTURON

ABAZHURI QË NDRIÇON

ME SHKRONJËN A FILLON

“A” SI AJRI

“A” SI ARRA

 

“A” SI ARKA

A A A A

Prindi këndon së bashku me fëmijën këngën e shkronjës A. Memorizohen fjalët që nisin me A.

Ndërkohë që këndoni, tregoni figurat e mësipërme që kanë lidhje me fjalët e mësipërme që nisin me A. 

Hapi i katërt (demonstrim) Fëmija shikon pjesën e shkrimi të shkronjës A dhe kopjon/shkruan shkronjën në fletoren e saj/të tij.

Hapi i pestë (vizatim, emërtim)

Shikohet dhe dëgjohet pjesa e gjeagjëzes dhe i kërkohet fëmijës që ta vizatojë frutin për të cilën bëhet fjalë pasi ia ka përsëritur fëmijës edhe një herë vetë gjejagjëzën: 

Si boçe pishe formën kam,

me tul të verdhë brenda jam

dhe tul dhe lëng shumë shijoj,

me shkronjën A filloj.

(nëse fëmija ka vështirësi në të kuptuarin e gjeagjëzës, prindi e ndihmon me fjalë në anglisht/gjuha e parë e fëmijës) ANANAS

Detyrë shtëpie

Dëgjohen fjalët e tjera që nisin me shkronjën A dhe me ndihmën e prindit i shkruan te fletorja e fjalorit. Në vend të përkthimit mund të përdorë figura.

aventura, akulli, Alaska, akullore, arançatë, amareta, ajri, arra, arka, Anakonda, ariu, antilopa, artist, agronom, ambienti, arkitekt, astronom, astronaut, asteroid

Abetare-Erdhën shkronjat-Episodi 1_Shkronja A

Duke ju falenderuar për vëmendjen ju lë takim ditën e Premte, më datë 3 Prill për të vijuar me mësimin e katërt. Një përqafim të ngrohtë për fëmijët nga mësuese Danjela Lumani. 

 

©FlasShqip.ca