Gjuhë & Letërsi

SHKOLLA E PYLLIT

Poemë - Nga BEDRI DEDJA

1.
Në një pyll të gjelbëruar,
Ku njeri nuk kish kaluar,
Plot me ferra, plot me drurë,
Plot kërpudha edhe gurë,
Një mëngjes porsa agoi,
Një trumpetë fort ushtoi.
2.
Në çeltinë

Lexo më shumë