Gjuhë & Letërsi

Gjuha Shqipe për fëmijë: Mësimi 8-Shkronja Ç

Përgatiti: Danjela Lumani

Nëse doni që të kuptoni mirë një gjuhë duhet të dini të paktën dy, por imagjinoni nëse i nisni këto me baza të forta të gjuhës amtare, sa bukur mund të shëtisësh nëpër fjalë e kultura të ndryshme e të krijosh një pasuri më

Lexo më shumë