Gjuhë & Letërsi

Gjuha Shqipe për fëmijë: Mësimi 3-Shkronja A

Të dashur prindër, ose kujdestarë të fëmijëve të cilët kenë marrë përsipër mësimin e gjuhës shqipe të fëmijëve, mirësevini në shkollën shqipe online! Kjo është ora e tretë e mësimit të gjuhës sonë të bukur. Uroj të keni kaluar një javë të qetë, me

Lexo më shumë

SHKOLLA E PYLLIT

Poemë - Nga BEDRI DEDJA

1.
Në një pyll të gjelbëruar,
Ku njeri nuk kish kaluar,
Plot me ferra, plot me drurë,
Plot kërpudha edhe gurë,
Një mëngjes porsa agoi,
Një trumpetë fort ushtoi.
2.
Në çeltinë

Lexo më shumë