Aktualitet

Një film shqiptar në ‘Welcoming Ottawa Week’

Kanadaja, për shkak të popullsisë së saj multikulturale e ka traditë t’u bëjë vend dhe t’u rezervojë hapësira të ndryshme çdo komuniteti. Kjo nuk ndodh vetevetiu, por qeveria në mënyrë të organizuar dhe planifikuar shpall platforma promovuese herë

Lexo më shumë