Histori

“Errësirën” Mesjetës dhe Arbërve ua krijoi qasja joshkencore - Nga Jusuf Buxhovi

Akademik Pëllumb Xhufi, në një leksion me temën “Mesjeta arbërore e shek. XI-XIV: një vështrim mbi problematikën” paraqiti një varg problemesh që pengojnë në ndriçimin e historisë së Mesjetës së hershme. Mes tyre, u përmendën metodat e studimit. U theksua “se ka një material të ngjeshur dokumentesh të botuar në gjuhën latine dhe italishten mesjetare e më gjerë, për të cilët duhet përdorur origjinali, krahas përkthimit”.

Ajo që bie në sy te hapja e kësaj çështjeje gjithsesi ka të bëjë me nxjerrjen në pah te një fakti tejet të rëndësishëm, të Arbërve në Bizant, ku, pos tjerash, thuhet se “burimet bizantinë pohojnë se ekzistonte një marrëdhënie e rregulluar me marrëveshje të veçanta, ku Arbrit gëzonin njohjen e një autonomie politiko-administrative të tyre nga Perandoria Bizantine. Shqiptarët nuk quheshin bizantinë, por quheshin aleatë.”

Natyrisht këtu dhe te kjo çështje fillojnë keqkuptimet, që historiografia institucionale shqiptare ia ka krijuar vetes, prej më shumë se një gjysmë shekulli, ngaqë është ndjekur blanco metodologjia e njohur e shkollës vieneze të shekullit XIX dhe diktati i saj me mangësi shkencore, ku vendi i shqiptarëve në historiografi nga Antikiteti, Mesjeta hershme, ajo e mesme dhe Koha më e re, nuk është parë në qendër të saj, siç ka qenë në të vërtetë me ndërlidhjen  me Pellazgët dhe fuqinë e trinomit mbretëror ilir (Maqedoni, Dardani, Epir) që e ka dominuar atë në periudhën para dhe pas heleniste, por në periferi, gjithnjë në kuadër të tërësive “të huaja”, pra të grekëve, romakëve, sllavëve, osmanëve dhe të tjerëve.     

Kjo pikëpamje, që ka dominuar historiografinë prej gati dy shekujsh nga shkolla sllaviste e Vjenës, e ndërtuar kryekreje mbi koncepte politikë dhe në emër të interesave të caktuar të ridizajnimit  të hartës shtetërore europiane nga Kriza Lindore e këndej dhe e përqafuar me zell të madh nga propaganda hegjemoniste ruso-sllave,  është pranuar edhe nga historiografia institucionale shqiptare nga themelimi i saj thuajse me inferioritet të plotë. Ngjashëm ka ndodhur edhe me teorinë indoeuroiane si dhe vendin e shqipes në të, ndonëse e përcjellë me dyshime të mëdhenj nga shumë studiues të njohur ndërkombëtarë, pikërisht për këtë arsye.

Nëse dikur si alibi ka shërbyer faktori ideologjik dhe ai i diktatit të historiografisë serbomadhe, gjithnjë i lidhur me faktorin e parë në rrethanat e sistemit komunist në Shqipëri dhe Jugosllavi, megjithatë, eliminimi i këtyre faktorëve është dashur të përcillet edhe me rishqyrtime, korrigjime si dhe  me rishkrime të historiografisë.

Dhe tash, kur hapen këto çështje në nivel të një Akademie të Shkencave, që deri më tani e ka përfaqësuar këtë diskurs me mjaft fanatizëm, madje edhe duke i anatemuar përpjekjet që ato të shihen “ndryshe” nga studiues jashtë saj si dhe ndërkombëtarë, shtrohet nevoja për rishqyrtime të gjithmbarshëm historiografikë të atyre nga Antikiteti, Mesjeta e deri te Koha më e re, mbi konceptin e pamjes së iliro-arbërorëve-shqiptarëve në të si pjesë e qendrës dhe jo e shkapërderdhur tek të tjerët, si periferi, siç pretendon shkolla sllaviste e Vjenës, që edhe sot e gjithë ditën me perfiditet, përfaqëson këta qëndrime nga  historiani kontrovers Oliver Jens Schmitt dhe disa të tjerë.

Ndryshimi i kësaj paradigme, krahas rishqyrtimit të lidhjeve të ilirëve me  botën pellazge si dhe raportet me helenizmin, pa mëdyshje nënkupton përqendrimin te rishikimi i vendit të Arbërve në Bizant, si pjesë  shpirtërore (me Krishterimin), asaj institucionale - në ngrehinën e saj  në kuadër të strukturave administrative-vetëqeverisëse (me Ilirikun dhe themat  në kuadër të statusit të qytetarisë bizantine romarios), ku Arbrit bashkë me Grekët dhe Latinët shkrinë identitetin e tyre etnik në dobi të atij perandorak. Ndriçimit të kësaj çështje, po ashtu, i ndihmon vendi dhe roli i Arbërve edhe në kuadër të strukturave feudale dhe të asaj që Shuflay me të drejtë e quan “separatizëm feudal” nga koha e procesit të shthurjes së Bizanit (midis shekujve XII-XIV), sidomos nga Kryqëzata e katër e këndej, kur shfaqet edhe Despotati i Epirit, si alternativë e përjashtimit të qendrës së Bizantit nga Kostandinopoja në Nike pas vendosjes në të të Perandorisë Katolike nga 1204-1267  dhe më vonë edhe “Mbretëria e Arbërisë” Anzhue (1272-1296) dhe garës së  njohur  të despotëve për krijimin e strukturave autonome-feudale, në kuadër të hapësirës perandorake.

Në këtë proces dezintegrues, rol të madh luan edhe ndriçimi i dinastisë Nemanjane të Rashës, si një faktor hegjemon force në Ilirik, që për dy shekuj, në hapësirën e Dardanisë, atë të Maqedonisë dhe pjesërisht të Epirit, në kohën e Stefan Dushanit, që u vetëshpall “perandor” me pretendimin që ta zëvendësojë kurorën e Bizantit. Në bulat e tij dhe të paraardhësve, jo rastësisht përmendën dhe Arbrit bashkë me grekët, vllehët dhe të tjerët. Shumë nga këto bula janë falsifikuar nga Kisha Ortodokse Serbe si dhe Akademia Serbe e Shkencave dhe Arteve në përputhje me konceptin e përvetësimit të Rashës Nemanjane si “shteti mesjetar serb”, prej nga përjashtohet koncepti i “Ilyricum Magnum”. 

Interpretimi i drejtë i raporteve të Rashës Nemanjane në Ilirik ka rëndësi jo vetëm për Arbrit, por në përgjithësi për ndriçimin e zhvillimeve në kuadër të Bizantit, meqë kjo dinasti luajti rol tejet të rëndësishëm në garën midis Krishterimit Lindor dhe atij Perëndimor si dhe në luftën e vendeve katolike kundër atyre ortodokse nën kurorën e Bizantit. Rasha dhe, mbretëria e Bullgarisë para saj, po edhe feudalët e shkapërderdhur arbërorë, patën një vend të veçantë në këtë garë. Meqë aty përcaktohej hegjemonia midis tyre, në rrethanat e shfaqjes së osmanëve, të cilët ndikuan që Bizanti, në kohën e Paleologëve të kthehet në aleat të tyre, gjë që përshpejtoi ngritjen e osmanëve në fuqi në dëm të Krishterimit Katolik.

Në këtë kthesë të rëndësishme, Rasha, pati një ndikim të madh, ndonëse fillimisht ishte në anën e Vatikanit. Stefani i I, më 1219, u kurorëzua “mbret” nga Papati, në mënyrë që më vonë, siç veproi Dushani, të marrë anën e Bizantit me pretendimin që ta fitojë kurorën e tij. Në këtë proces, pra të luftës së dy kishave, përfshirja e Arbërve është aktive me anën e formacioneve shoqërorë-shtetërorë të një rëndësie të madhe strategjike, me Despotatin e Epirit në anën e Bizantit dhe të Krishterimit Ortodoks dhe, me Mbretërinë e Arbërisë Anzhue, në pjesën e tyre më të madhe, në anën e katolikëve të Perëndimit.

Në këtë zhvillim historik, me kapërcime dramatikë dhe e përcjellë me luftëra të ndërsjella në dobi të njërit apo tjetrit kryq, që është minimizuar nga historiografia  shqiptare për arsye që u cekën më lartë,  Rasha Nemanjane inkorporohet si faktor hegjemon me pretendimin që ta fuste në konceptin e vet faktorin arbëror, ndonëse të shkapërderdhur nëpër feude, në përputhje me raportin e forcave të kohës, që do të ishte i pajtueshëm edhe me interesat e saj. Raportet ndërlidhëse në vend të atyre përjashtuese të Arbërve me Nemanjajt në kuadër të kësaj gare midis Lindjes dhe Perëndimit, kanë rëndësi të madhe për ndriçimin e një kornize komplekse historike që ka të bëjë kryekreje me Arbërinë Mesjetare në kuadër të Mesjetës dhe të faktorëve kyç në të.

Kjo fiton peshë edhe më të madhe nga fakti se historiografia  hegjemoniste serbe dhe ajo ruse-sllave në përgjithësi është munduar që despotatin e Rashës, nga shfaqja e paqartë si zhupani në shekullin XI e deri te forcimi në shekullin XIII dhe XIV, ta konvertojë në “shtet mesjetar” serb, ndërsa rasianët t’i konvertojë në serbë, përkundër fakteve të shumtë historikë nga autorë bizantinë (përfshirë këtu edhe perandorin Kantakuzen) ku ata paraqiten si Tribalë (sipas autorëve antikë fis ilir), ndërsa Rasha si Tribalia, të cilën filologu serb Budimir, krahas etimologjisë së emërtimit Rasa nga Arsa në shqipe, jo rastësisht e quan “kështjellë e fundit e Bizantit në Ilirik”.

Konvertimi i tribalëve në serbë, është i pranishëm edhe në gjashtë vëllimet e “Historisë së popujve të Jugosllavisë në dokumentet bizantinë” të botuar midis viteve 1953-1974, por me një ndërhyrje flagrante kur emërtimi tribal i rasianëve “shpjegohet” si “hutim” i perandorit të Bizantit dhe të tjerëve nga Herodoti.

Historiografia institucionale shqiptare, ka sot mundësi të  shumta që të kundërshtojë, madje edhe ta demantojë konvertimin e Rashës Nemanjane në “shtet mesjetar serb” që është bërë me falsifikimin e dokumenteve  kishtarë nga Beogradi (kristobulat dhe zhititë - përshkrimet fetare nga Hilandari) dhe të tjera. Këto falsifikime pranohen edhe nga historianë objektivë serbë (Ruvarac, Budimir dhe rusi Jastrebov). Kundërshtohen, po ashtu edhe nga shumë e shumë relacione diplomatikë të Vatikanit, të Vendikut, Raguzës dhe atyre hungarezë, në të cilat Rasha quhet vetëm Rasia, Rascia dhe assesi “mbretëri serbe”. Ky veprim madje mund të gjendet edhe te historiani serb S. Novakoviç, i cili, në parathënien e veprës “Zakonik Stefana Dushana cara srpskog” pranon se në studimin e tij nuk mbështetet mbi “Kanun mesjetar të shekullit XIV”, por të sajuar në shekullin XIX nga disa rrëfime të priftërinjve rusë në Prizren.

Në parathënien e kësaj vepre, Novakoviç pranon se ato rrëfime që ai sjell në libër, fillimisht “si rrëfime” nga priftërinjtë rusë në Prizren janë bartur te A. Shafariku në Vjenë dhe ai i ka vendosur te “Documenta slavica”. Të tillë pastaj janë pranuar edhe nga Jiriçek dhe sllavistë të tjerë të Vjenës, bashkë me falsifikime të tjerë nga punëtoria e rishkrimeve të dokumenteve mesjetarë në Odesë dhe Hilandar.  Përballë këtyre argumenteve dhe të tjerëve që mund të zbulohen nëpër arkiva meritorë, thyhet “miti” rreth Rashës “serbe”. Ndërkohë që del në pah pikërisht ana tjetër e saj, ajo e krijimit të një “Illyricum Magnum” nga vendet katolikë (Hungaria, Gjermania e të tjerë), që lidhen me  kryqëzatën  e katër e këndej (1204-1353), bartëse e së cilës ishte paraparë të jetë Rasha Nemanjane, pasi ajo të zgjerohet nga Nishi për në Prizren dhe Ohër, gjithandej Ilirikut në hapësirën e Dardanisë mesjetare, atë të Maqedonisë dhe pjesërisht të Epirit, e ku do të përfshihen edhe shumë nga feudalët arbër (Balshajt, Kastriotët, Topiajt e të tjerë).

Se thyerja e “mitit” të “shtetit mesjetar”, nuk paraqet ndonjë vështirësi shkencore, këtë, madje, e pranon edhe V. Çubrilloviçi në librin e tij “Politička misao Serbije” me atë që thotë se “ekziston një shpërputhje e madhe, thuajse e papërballueshme nga aspekti historik, midis etnisë serbe me qendër në Bosnjen Qendrore dhe Sllavoni, siç e paraqet edhe Porfirogeniti Serbinë politike të shekullit XIX.” Nëse kësaj i shtohen edhe ato që thotë Jagidiç se “Serbia etnike i ka gjurmët në pjesën perëndimore të lumit Drina, ndërsa kultura serbe dhe nacionalizmi serb, që do të pranohet ndërkombëtarisht në Kongresin e Berlinit më 1878, bërthamën e ka në pjesën hungareze të Vojvodinës (Karlovc dhe Temishvar) dhe jo në Kosovë”, atëherë përballimi i kësaj çështje, në përputhje me dokumentet e shumta nga autorë mesjetar, nuk do të duhej të paraqiste ndonjë vështirësi.

Kësaj duhet t’i paraprijë heqja dorë e historiografisë shqiptare nga  dogma e “shtetit mesjetar serb” në Kosovë dhe Rashës si qendër e tij dhe  aprovimi i një plani hulumtues-shkencor afatgjatë (nga studimet multidisiplinarë), në të cilin do të përfshiheshin që të gjithë historianët shqiptarë (institucionalë dhe jashtë tyre) për kompleksitetin e Mesjetës, me theks të veçantë te roli i Dardanisë mesjetare dhe  i Krishterimit , ku ai u zyrtarizua në shekullin IV,  atij të ndarë në shekullin XI (në ritin Lindor dhe atë Perëndimor), pastaj të gjuhës së liturgjisë  kishtare (greke dhe të sllavishtes së vjetër kishtare) dhe faktorëve që krijuan që në shekullin XIX, etnitë fetare mbi bazat e liturgjisë kishtare (të sllavishtes së vjetër - në serbë dhe malazias, dhe të greqishtes - në grekë) të kthehen në etni kombëtare.

Natyrisht se te trajtimi shkencor i këtyre çështjeve, i përcjellë me simpoziume shkencorë kombëtarë dhe ndërkombëtarë, me botime kompleksë shkencorë  si dhe te përkthimi i veprave të autorëve shqiptarë në anglisht dhe  depërtimi i  tyre në universitetet prestigjioze botërorë, institutet dhe bibliotekat e tyre,  gjendet edhe  përgjigja rreth përvetësimit të Krishterimit Ortodoks nga Kisha Ortodokse Serbe që ajo e ka përvetësuar jashtë realiteteve historikë në dëm të shqiptarëve dhe të trashëgimisë së tyre të krishterë - nga shfaqja  në Ilirik si  dhe Rashës dhe dinastisë Nemanjane - jashtë përvetësimit serb me çka i hiqet velloja “errësirës mesjetare” të Arbërve.

©Jusuf Buxhovi