Blog

Pasojat e komunizmit - Nga Robert Kore

Kur kam ardhur në North America kam dëgjuar për herë të parë shprehjen: “he/she is a good listener”.

Në anglisht ka dy folje, “hear” and “listen”, që në shqip përkthehen që të dyja “dëgjoj”. Por

Lexo më shumë

Voto ringjalljen! - Nga Lis Bukuroca

Voto ringjalljen!

"Është një përvojë e përjetshme se çdo njeri që ka pushtet, është i prirë ta keqpërdorë atë. Ai vazhdon tutje, derisa të hasë në pengesë.“  Charles-Louis de Secondat, baron de La

Lexo më shumë