Urtësi

Lumo Skëndo: Gjuha shqipe në rrezik

Në mes të kaq rreziqeve, që kanë rrethuar kombin, kemi dhe rrezikun që shumë fëmijë shqiptarë nuk dinë gjuhën tonë.

Kemi parë shumë djem, që janë prej mëme dhe babai shqiptar dhe s’dinë gjuhën

Lexo më shumë

Altruizmi - Nga Lumo Skëndo

M’e madhe e uratave, që mund t’i bëhet një shtëpie, një familjeje, është të shkuarit mirë: po s’pati një shkuarje të mirë, një dashuri rreth vatrës, atë shtëpi e merr lumi. Grindja dhe zihja e

Lexo më shumë