Për të qeshur

Anketa e dështuar e Organizatës Botërore të Ushqimit - Nga Rob Kore

U organizua një anketim mbarëbotëror nga Organizata Botërore e Ushqimit e OKB (FAO). Pyetja që iu drejtua të anketuarve ishte:

"Ju lutem na jepni opinionin tuaj të ndershëm se si mund te zgjidhet mungesa e ushqimit në pjesën tjetër të botës?".

Pas shqyrtimit të përgjigjeve, anketa rezultoi një dështim i plotë. 

-Në Afrikë nuk e dinin se çfarë do të thotë "ushqim". 

-Në Evropën Lindore nuk e dinin se çfarë do të thote "i ndershëm". 

-Në Evropën Perëndimore nuk e dinin se çfarë do të thotë "mungesa". 

-Në Kinë nuk dinin se çfarë do të thote “opinion”.

-Në Lindjen e Mesme nuk e dinin se çfarë do të thotë "zgjidhje".

- Në Amerikën e Jugut nuk e dinin se çfarë do të thotë "ju lutem". 

-Në SHBA nuk e dinin se çfarë do të thotë "pjesa tjetër e botës".

-Kurse në Shqiperi nuk e dinin nëse marihuana hyn apo jo tek ushqimet.

©Rob Kore