Audio & Video

Dhe vjen ajo moshë

Poezia: Dhe vjen ajo moshë

Shkruar nga: Artan Gjyzel Hasani

Performuar nga: Xhevdet Doda

Muzika: Gresa Broqi