Vende & Zakone

Lubinja e Gramshit - Nga Edison Ypi

Edison Ypi

Lubinja, 5 kilometra nga Gramshi, mbi faqe mali. Katundet e tjerë andej rrotull, Mollas, Drithas, Dardhas, Guras, etj, emra që ua vuri kurvi në vend të emrave të vjetër, ta shpifin

Lexo më shumë