Komunitet

Flurans Ilia: Pse shkruaj?

Fitues i Konkursit Letrar “Vexhi Buharaja” 2021 - Për Esenë

Është një pyetje relativisht e vështirë për krijuesin. Nga më të vështirat. Njësoj si të pyesësh, përse shikojmë ëndrra? Nga burojnë ato

Lexo më shumë