Letërsi

Drekë në ZOOM - Tregim nga Sami Milloshi

Se kujt i shkrepi në mendje të kishim një drekë virtuale, nuk u mor vesh. Por ftesat na erdhën. U tha data dhe dita, u tha ora dhe... sigurisht, u tha edhe vendi: në Restorant ZOOM...

Sa herë hyj në Zoom për mbledhjet e radhës më kap një trishtim

Lexo më shumë