Letërsi

Libra, minj dhe kacabunj - Tregim nga Roland Gjoza

Mora me vete miun dhe kacabunin dhe drejt e në Tiranë pas 15 viteve në Amerikë. Kisha ndërruar 5 shtëpi me qira dhe kudo luftoja me minjtë dhe kacabunjtë. Gjersa një ditë me mundën dhe unë i bëra miq. E mbajta të fshehtë këtë miqësi se nuk është e

Lexo më shumë