Vende & Zakone

Lubinja e Gramshit - Nga Edison Ypi

Edison Ypi

Lubinja, 5 kilometra nga Gramshi, mbi faqe mali. Katundet e tjerë andej rrotull, Mollas, Drithas, Dardhas, Guras, etj, emra që ua vuri kurvi në vend të emrave të vjetër, ta shpifin, janë emra për ibret, duken si depo kooperative

Lexo më shumë