Kulturë

Një krodhë bukë - Fragment nga Vangjo Nirvana

(fragment nga Vangjo Nirvana, alias Vangjel Koça)               

Shqiptari ka parime për jetën e tij, vetjake, për jetën familjare, po nuk ka dhe nuk çmon parime për atë që thuhet “interes i përgjithshëm”. Kjo gjë rrjedh edhe nga fakti se

Lexo më shumë