Opinione

Shqipëria duhet të orientohet drejt energjisë së pastër - Nga Përparim Kabo

Udhërrëfyesi i parë gjithëpërfshirës i energjisë në botë tregon se veprimet qeverisëse për të rritur shpejt energjinë e pastër dhe për të zvogëluar përdorimin e karburanteve fosile mund të krijojnë miliona vende pune, të ngrenë rritjen ekonomike.

Bota ka një rrugë të zbatueshme për të ndërtuar një sektor global të energjisë me emetime zero të dioksidit të karbonit deri në vitin 2050… dhe kjo kërkon një transformim të paparë se si prodhohet, transportohet dhe përdoret energjia në nivel global, tha Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë, në një raport të veçantë historik, lëshuar sot.

Premtimet klimatike të qeverive të deritanishme - edhe nëse arrihen plotësisht - do të binin shumë poshtë asaj që kërkohet për të sjellë emetimet globale të dioksidit të karbonit (CO2) në zero deri në vitin 2050 dhe për t’i dhënë botës një shans të barabartë për të kufizuar rritjen e temperaturës globale në 1.5 ° C.

Raporti është studimi i parë gjithëpërfshirës në botë se si të kalohet në një sistem energjie duke siguruar furnizime të qëndrueshme dhe të përballueshme të energjisë, duke siguruar qasje universale në energji dhe duke mundësuar një rritje të fuqishme ekonomike. Ai përcakton një shteg me kosto efektive dhe ekonomikisht produktive, duke rezultuar në një ekonomi energjie të pastër, dinamike dhe elastike të dominuar nga burimet e ripërtëritshme si ato diellore dhe era, në vend të lëndëve djegëse fosile. Raporti gjithashtu shqyrton pasiguritë kryesore, të tilla si rolet e bioenergjisë, kapja e karbonit dhe ndryshimet e sjelljes në arritjen e zeros neto...

Lëvizja e botës në këtë rrugë kërkon veprime të forta dhe të besueshme të politikave nga qeveritë, të mbështetura nga një bashkëpunim shumë më i madh ndërkombëtar.

Deri në vitin 2035, nuk ka shitje të makinave të reja me motor me djegie të brendshme, dhe deri në vitin 2040, sektori global i energjisë elektrike do të ketë arritur tashmë sigurimin e gjendjes me emetime zero... duke zevendësuar përdorues të lëndeve ndotëse...

Në afatin e afërt, raporti përshkruan një rrugë për ndotje zero që kërkon vendosjen e menjëhershme dhe masive të të gjitha teknologjive të disponueshme të energjisë së pastër dhe efikase, të kombinuara me një shtytje të madhe globale për të përshpejtuar inovacionin. Rruga kërkon që shtesat vjetore të PV diellore të arrijnë në 630 gigawat deri në vitin 2030, dhe ato të energjisë së erës të arrijnë në 390 gigawat. Së bashku, ky është katër herë niveli rekord i vendosur në vitin 2020.

Për PV diellore, është e barabartë me instalimin e parkut diellor aktual më të madh në botë afërsisht çdo ditë. Një shtytje e madhe në mbarë botën për të rritur efikasitetin e energjisë është gjithashtu një pjesë thelbësore e këtyre përpjekjeve, duke rezultuar në normën globale të përmirësimeve të efikasitetit të energjisë mesatarisht 4% në vit deri në vitin 2030 - rreth tre herë mesatarja gjatë dy dekadave të fundit.

Ky është shtegu i zhvillimit botëror shpallur dje nga Agjensia Botërore e Energjisë.

Unë ftoj si qytetar që:

1. Parlamenti Shqiptar të merret me këtë problematikë;

2. Akademia e Shkencave dhe institucionet e specializuara shkencore të ndërtojnë punën studimore për energjinë e pastër;

3. Pushteti lokal të ndërtojë planin dhe të nisë nga puna për paisjen e godinave me panele diellore dhe të mos lejojë as edhe një ndërtim të ri pa këtë sistem;

4. Qeveria të hartojë planin e veprimit të azhornuar me projektin e Agjensisë Botërore të Energjisë për t'u bërë pjesë e projektit global.

Mjaft me dokra dhe me llafe dite e kafenesh!

Mbretëria e Bashkuar do të presë Konferencën e 26-të të Kombeve të Bashkuara për Ndryshimet Klimatike (COP26) në Glasgow më 31 tetor - 12 nëntor 2021. Nga vendi ynë kush do shkojëÉ Tema është: Bashkimi i Botës për të trajtuar ndryshimin e klimës.

Vendi do në qeverisje kulturë, dije, shkencë!

© Përparim Kabo