Kulturë

Mbi shtypin amerikan sot - Nga Mark Levin

Çfarë kuptojmë me “Shtyp të lirë”? Cili është qëllimi i shtypit të lirë? Cili është ndryshimi midis “Lirisë së shtypit” dhe “Fjalës së lirë”?

Çfarë e kualifikon dikë si gazetar? Eksperienca, shkolla, pozicioni i punës apo vetë-indentifikimi si i

Lexo më shumë