Arte & Media

Çfarë do të thotë të jesh gazetar? - Nga Enver Robelli

Do të thotë të punosh në pulsin e kohës.

Të luftosh të keqen e të dëshirosh të mirën, duke u angazhuar për të mirën e përgjithshme.

Të jesh përherë në anën e të dobëtit dhe të kesh sy kritik ndaj të pushtetshmit.

Ta bësh botën të kuptueshme (për veten dhe për të tjerët).

Të jesh vëzhgues i vëmendshëm dhe jo protagonist.

Të mos tallesh me viktimat dhe t’i goditësh keqbërësit me fuqinë e argumentit.

Të mos pranosh urdhëra nga askush, as nga punëdhënësi.

Të pranosh urdhëra vetëm nga ndërgjegja jote, bazuar në etikë, profesionalizëm edhe përgjegjësi.

Do të thotë që qëllimi i punës tënde të mos jetë kliku, por zgjimi i kureshtjes së lexuesit e lexueses për të lexuar, kuptuar, menduar dhe logjikuar.

Do të thotë ta duash iluminizmin dhe përbuzësh idiotizmin.

Mbi të gjitha: të jesh përherë i “infektuar” me kureshtje. Kush s’ka kureshtje e pasion, s’duhet të jetë gazetar.

Mjeti kryesor i punës së gazetarit është gjuha. e shkruar, e folur, e filmuar.

Kultura e debatit, gara e ideve, verifikimi i fakteve, qasja joparagjykuese ndaj temës, të gjitha këto janë pashmangshëm të domosdoshme për të ushtruar profesionin.

Helm i gazetarisë janë gjuha e drunjtë, formulimet burokratike, mungesa e thellësisë dhe besimi i rrejshëm se orari ditor i punës zgjat 8 orë.

Gazetar je nganjëherë 24 orë, së paku.

©Enver Robelli