Stil & Jetë

Thuaj një fjalë të mirë!

Sipas shumë studimeve punonjësit që ndihen të vlerësuar në punë, shkojnë me kënaqësi dhe si rezultat japin më shumë rendiment sesa ata që me zor ngrihen nga shtrati, jo për dembelizëm më tepër sesa si një lloj mekanizmi mbrojtës për të shmangur

Lexo më shumë

A jeni një individ i përmbushur?

Nëse i plotësoni karakterikstikat e mëposhtme, mund ti thoni vetes se jeni një njeri i realizuar. Këto vecori i ka përcaktuar për individin me funksion të plotë Karl Rogers, themelues i psikologjisë humaniste. Sipas Rogers, qëllimi i njeriut është

Lexo më shumë

Zhvishi Këpucët e Vjetra!

Çfarë janë këpucët tona të vjetra?

”Këpucët e vjetra”, me të cilat ne ecim, janë modelet dhe zakonet e të menduarit, e të ndjerit dhe e sjelljes, që janë krijuar para shumë kohësh. Ato u transmetuan

Lexo më shumë

Trauma emocionale

Trauma. Kjo fjalë të sjell në mendje efektet e ngjarjeve madhore si lufta, përdhunimi, rrëmbimi, pengmarrja, abuzimi ose mbijetesa nga katastrofat natyrore. Termi psikologjik për gjëndjen emocionale

Lexo më shumë

Keni ndihmuar ndonjëherë?

Kemi parë shpesh individë, ose organizata që marrin inisiativa në dobi të njerëzve në nevojë. A është kjo sjellje tregues i bujarisë së tyre, përkushtimit apo nën gjithçka që shohim fshihet

Lexo më shumë

Anoreksia Nervore  

Anoreksia është një çrregullim që ka në qendër një frikë obsesive se mos shton në peshë, shoqërohet me imazhin e dëmtuar të vetes. Një person mendon se ai ose ajo është i shëndoshë edhe pse mund të

Lexo më shumë