Andej-Këtej

Fjalorth shqip-shqip nga Edison Ypi

Patriotizëm - Teori dhe praktikë folklorike gjërësisht e përhapur në ditët e sotme që të vë në dyshim gjithçka të ka rrënjosur edukata familjare dhe ke mësuar në libra seriozë: Vlerat njerëzore, rregullat e jetesës në komunitet, respektin e

Lexo më shumë