Psikologji

Keni ndihmuar ndonjëherë?

Kemi parë shpesh individë, ose organizata që marrin inisiativa në dobi të njerëzve në nevojë. A është kjo sjellje tregues i bujarisë së tyre, përkushtimit apo nën gjithçka që shohim fshihet përfitimi? Le të tregojmë se nga buron bujaria.

Lexo më shumë

Anoreksia Nervore  

Anoreksia është një çrregullim që ka në qendër një frikë obsesive se mos shton në peshë, shoqërohet me imazhin e dëmtuar të vetes. Një person mendon se ai ose ajo është i shëndoshë edhe pse mund të

Lexo më shumë